Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Sidney Keyes – Ποιητής πολέμου

Είμαι ο άνθρωπος που αναζητούσα την ειρήνη και βρήκα

Τα μάτια μου στο συρματόπεγμα,

Είμαι ο άνθρωπος που ψαχούλευα τις λέξεις και βρήκα

Στο χέρι μου ένα βέλος καρφωμένο.

Είμαι ο χτίστης που οι στέρεοι τοίχοι του ζώνουν

Μια γη γλιστερή.

Σαν αρρωστήσω ή τρελλαθώ

Μη με περιγελάτε και μη μ’ αλυσσοδένετε·

Σαν θα πλησιάζω τον άνεμο

Μη με ρίχνετε χάμω·

Μ’ όλο που η όψη μου είν’ ένα βιβλίο καμμένο

Και μια ερειπωμένη πολιτεία.

 

Μετάφραση: Κλείτος Κύρου

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.