Το Περιθώριο δημιουργήθηκε το 2015 από τον Chris Pinturicchio. Σκοπός του η παρουσίαση προσώπων, γεγονότων και άλλων που αφέθηκαν στο Περιθώριο.