Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Η ανομβρία του 1870 στην Κύπρο

Το σημερινό μας θέμα είναι για την ανομβρία του 1870 και θα το παρουσιάσουμε μέσω ενός αποσπάσματος από το βιβλίο του Φίλιου Ζανέττου “Ιστορία της Νήσου Κύπρος από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον (1910)”.

Πολλάκις έτυχεν ήμΐν νά όμιλήσωμεν περί τών ανομβριών καί τών άπό τούτων δοκιμασιών της νήσου. Μία τών ονομαστότερων τοιούτων είναι άναμφιβόλος καί ή ζωηρώς τηρούμενη έν τή μνήμη τών συγχρόνων ανομβρία τοϋ 1870—1874, ώς έκ τής οποίας οί κάτοικοι υπέστησαν τά πάν­δεινα, έξαντληθέντες οίκονομικά, άφ’ ου δή γυναίκες περιέστησαν είς τήν ανάγκην νά κόψωσι καί πωλήσωσι τήν ίδίαν εαυτών κόμην πολλοί δέ τών αγροτών όπως διατραφώσιν έποιήσαντο χρήσιν ριζών ή βολβών αγρίων καϊ αηδών χόρτων, οίοι οί τώντής σκύλλης, άγριόσκυλλας κοινώς καλούμενης.

Πέραν των πανέμορφου αποσπάσματος, από το σπουδαίο βιβλίο του Φίλιου Ζανέττου, θα πρέπει να αναφερθώ στην συνεισφορά του Μητροπολίτη Κιτίου,  Κυπριανού Οικονομίδη (1833 – 1886), που συγκέντρωσε μέσω εράνων αρκετά χρήματα όπου χρησιμοποιήθηκαν για τον πεινασμένο λαό του νησιού. Επιπλέον, συντόνισε μια ομάδα γυναικών (Φιλόπτωχο), πιθανός το πρώτο γυναικείο σωματείο, όπου έψηναν και έδιναν ψωμιά στο φτωχό κόσμο.

Κλείνοντας να υπενθυμίσω ένα παλιό κείμενο που δημοσιεύσαμε, για την επίσκεψη του Γεώργιου Βιζυηνού στην Κύπρο, όπου παρουσιάσαμε το ποίημα “Το πτωχόν της Κύπρου” που συνοδευόταν από την επεξήγηση “Εγράφη κατά την ανομβρίαν”. Όποιος ενδιαφέρεται να το διαβάσει μπορεί να κάνει κλικ στον σύνδεσμο.

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Comments (3):

 1. Βεατρίκη Α

  March 27, 2019 at 4:09 am

  Συγκλονιστικό το ποίημα του Βιζυηνού!! Οποία έκταση και βάθος δίνει στην αναφορά σου! Την καλημέρα μου Κρίς μου!

  Reply
  • Chris Pinturicchio

   March 27, 2019 at 7:16 am

   Όπως τα λες Βεατρίκη μου, συγκλινιστικό. Καλημέρα και σε ‘σενα

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.