Απλότητα

Άγονα εδάφη,

δύσβατοι δρόμοι

κουρασμένα πρόσωπα.

 

Άνθρωποι χωρίς ιδεολογία,

άνθρωποι απλοί,

άνθρωποι ευτυχισμένοι.

 

Τέλος

Previous Post
Next Post

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: