Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Το μάθημα της αλφαβήτας στα παλιά χρόνια

Σε ένα παλαιότερο κείμενο που δημοσίευσα, είχα αναφερθεί στον τρόπο που μάθαιναν τα μικρά παιδιά την αριθμητική, στα παλιά χρόνια. Σήμερα θα αναφερθώ σε κάτι παρεμφερή, στον τρόπο που προσπαθούσαν να μάθουν στα παιδιά την αλφαβήτα.

Η εκμάθησις των πρώτων γραμμάτων υπεβοηθείτο διά των αλφαβηταρίων, άτινα ήσαν ασμάτια εκάσυς στίχος των οποίων ήρχιζε με εν γράμμα του αλβαβήτου.

Άλφα: Αρχηγός των απάντων

Βήτα: Βασιλεύει ο Κύριος

Γάμμα: Γεννάται ο Χριστός

Δέλτα: Διά λόγου Θεϊκού

Έψιλον: Έρχεται επί της γής

Ζήτα: Ζωήν φέρει εν τώ κόσμω

Θήτα: Θεόν προσκυνούσι

και ούτω καθεξής

………………………………………..

Παρακάτω παραθέτω ακόμη ένα, παρόμοιο με το πιο πάνω, όπου μέσω του μαθήματος για το αλφαβητάριο μάθαιναν και για την ζωή Του Χριστού

Α: Αρχή του κόσμου

Β: Βασιλεύει η Μαριάμ

Γ: Γάρ γεννάται ο Κύριος

Ζ: Ζητούν τον Ιουδαίοι

Η: Ήντα τον εθέλασιν

Θ: Θεόν και αθάνατον

Ι: Ιούδας τον επρόδωσεν

Κ: Κάλαμον του εδώκαν

Λ: Λαός πολύς τον έτρεχεν

Μ: Μήνυμαν του εδώκαν

Ν: Νύχταν τον επιάσασιν

Η: Ξύδιν του εδώκασιν

Ο: Ο Πιλάτος όχι έλεγε

Π: Ο Πιλάτος όχι έλεγε

Ρ: Ρομφαία τον εκέντησεν

Σ: Σταυρώ τον προσηλώσαν

Τ: Ταύτα όλα έπαθε

Υ: Υψηλόν τόπον τον εκρεμμάσαν

Φ: Φύλακες τον υβρίζαν

Χ: Χαίρονται οι Αγγέλοι

Ψ: Ψάλλουσιν οι ανθρώποι

Ψ: Ω Χριστέ ανέστης

Σημείωση

Το γράμμα Ο και Π ήταν το ίδιο επίτηδες, γιατί η πρόταση ξεκινά από τα γράμματα Ο και Π.

 

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Comments (2):

 1. katinaki

  January 18, 2019 at 12:07 pm

  Tέλεια ιδέα!

  Reply
  • Chris Pinturicchio

   January 18, 2019 at 12:22 pm

   🙂 Όντως !!!

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.