Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Το πρόβλημα της υπηκοότητας των Κυπρίων κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας

Από τον 1878 μέχρι το 1914, όταν η Κύπρος διοικείτο από τους Βρετανούς, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γεγονός που επηρέαζε σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο του νησιού, υπήρχε το αδιευκρίνιστο ζήτημα σχετικά με την υπηκοότητα και την ιθαγένεια των κατοίκων.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι του νησιού θεωρούνταν Οθωμανοί και είχαν διαβατήρια τούρκικα ή απλά έγραφαν την λέξη Κύπριος, χωρίς κάποια ένδειξη για την ιθαγένεια τους, γεγονός που προξενούσε προβλήματα στους ανθρώπους που ταξίδευαν και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα έντυπα.

H αγγλική κυβέρνηση, προκειμένου να διευθέτηση το θέμα, έδωσε οδηγίες στα προξενεία της, να αντιμετωπίζουν τους κατοίκους της Κύπρου ως Βρετανούς και να τους παρέχουν όποια βοήθεια χρειάζονται. Δυστυχώς αυτό δεν σταμάτησε την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και αυτό φαίνεται από το πιο κάτω δημοσίευμα της εφημερίδας:

“Μεθ’ όλα τα περίφημα κυπριακά διαβατήρια, δι’ ων εφοδιάζονται οι εις τουρκικάς χώρας μεταβαίνοντες Κύπριοι, εξακολουθούσιν ουχ ήττον υποβαλλόμενοι ούτοι υπό τινών οθωμανικών αρχών εις δυσκολίας και ενοχλήσεις, ας τότε μόνον δύναται να αποφύγωσιν, όταν έχωσιν πλήρες το βαλάντιον και γενναίαν την χείρα. Εν πάση άλλη περίπτωσει ο Κύπριος έχει να υποστή αληθή μαρτυρία πριν επετράπη αυτώ να εγκαταλείψη τον τουρκικόν τόπον όπως επανέλθη εις την πατρίδα του.”

Το πρόβλημα συνεχίστηκε μέχρι το 1914 ώσπου η Κύπρος εντάχθηκε οριστικά στην βρετανική αυτοκρατορία, με το “διάταγμα εν συμβουλίω” της 5η Νοεμβρίου 1914, όπου και εφαρμόστηκε το δίκαιο της διαμονής, σύμφωνα με το οποίο όλοι όσοι διέμεναν στο νησί θα αποκτούσαν αγγλική υπηκοότητα αυτόματα. Όσοι δεν ήθελαν να τον κάνουν και επέμεναν να έχουν την Οθωμανική ιθαγένεια, έστελναν επιστολή στον ύπατο αρμοστή και μετά από ένα χρονικό διάστημα εγκατέλειπαν το νησί.

 

Cyprus-British-Colony-1925Cyprus-British-Colony-1925-010Cyprus-British-Colony-1925-001Cyprus-British-Colony-1925-002Cyprus-British-Colony-1925-009

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Comments (0):

 1. vasiatheghost

  May 15, 2018 at 9:55 pm

  Τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι…

  Reply
  • Chris.Pinturicchio

   May 16, 2018 at 7:13 am

   Πράγματι, οι τότε εποχές ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

   Reply
  • Chris.Pinturicchio

   May 17, 2018 at 12:52 pm

   Ευχαριστώ για το σχόλιο σου. Γνωρίζω αυτό το μπλογκ. Καταπληκτικό!!

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.