Η ηλικία


Η ηλικία είναι κάτι σχετικό,
ένας αριθμός,
κάτι που σχετίζεται με τον χρόνο.
Οι ψυχές μας όμως,
δεν σχετίζονται με τον χρόνο.
Μπορείς να έχεις παιδική ψυχή
ασχέτως της ηλικίας σου.
Εσύ το αποφασίζεις.


Previous Post
Next Post

3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: