Αγία Άννα – Μικρό ιστορικό

Στον χριστιανικό κόσμο η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην Αγία Άννα, την μητέρα Της Μαρίας (Παναγίας), της μητέρας Του Ιησού.

Σύμφωνα με το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, η Άννα ήταν σύζυγος του Ιωακείμ. Δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν Τον Θεό να τους χαρίσει ένα. Το αίτημα τους εισακούσθηκε και στάλθηκε άγγελος να τους αναφέρει πως θα κάνουν παιδί που θα γίνει γνωστό σ΄ όλο τον κόσμο “ἐπήκουσε Κύριος της δεήσεώς σου καί συλλήψει καί γεννήσεις, καί λαληθήσεται τό σπέρμα σου ἐν ὅλη τή οἰκουμένη”.

Απέκτησαν ένα κοριτσάκι “ἐξ ἐπαγγελίας, ἀλλά καί κατά τούς νόμους τῆς φύσεως” και το ονόμασαν Μαριάμ. Ήταν προορισμένη να γίνει η μητέρα Του Ιησούς.

Η Αγίας Άννα δεν τιμάται μόνο από τους χριστιανούς αλλά και από τους μουσουλμάνους. Στο Κοράνι, αναφέρεται ως σεβάσμια και πνευματική γυναίκα.

Το όνομα της προέρχεται απ’ το εβραϊκό Hannah, που σημαίνει εύνοια, χάρη. Η Ορθόδοξη εκκλησία τιμά 3 φορές την Αγία Άννα, στις 9 Δεκεμβρίου με την σύλληψη της, στις 25 Ιουλίου με την κοίμηση της και στις 9 Σεπτεμβρίου με τον  σύζυγό της Ιωακείμ. Η Καθολική Εκκλησία τιμά την Αγία Άννα στις 26 Ιουλίου.

Απολυτίκιο Αγίας Άννας (9 Δεκεμβρίου)

Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται· του Ιωακείμ γαρ και της Άννης, εισακούων Θεός, παρ’ ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνείται θεόπαιδα, εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι’ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή· Χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.

Απολυτίκιο της Αγίας Άννας (25 Ιουλίου)

Ζωήν την κυήσασαν εκυοφόρησας, αγνήν θεομήτορα, θεόφρον, Ἄννα· δι’ ο προς λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομένων, κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νυν μετέστης, τοις τιμώσι σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη ιλασμόν, παμμακάριστε.

Απολυτίκιο των Θεοπατόρων Αγίων Ιωακείμ και Άννας (9 Σεπτεμβρίου)

Των δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε, την μνήμην εορτάζοντες, δι᾽ αυτών σε δυσωπούμεν· Σώσον τας ψυχάς ημών. Η Δυάς η αγία και Θεοτίμητος, Ιωακεὶμ και η Άννα ως του Θεού αγχιστείς, ανυμνείσθωσαν φαιδρώς ασμάτων κάλλεσιν ούτοι γαρ έτεκον ημίν, την τεκούσαν υπέρ νουν, τον άσαρκον βροτωθέντα, εις σωτηρίαν του κόσμου, μεθ’ ης πρεσβεύουσι σωθήναι ημᾶς.

Πέραν των θρησκευτικών, το όνομα της Άννα κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας μέσω των πολλών τραγουδιών που γράφτηκαν. Πιθανώς, το πιο διάσημο τραγούδι είναι το “Αννούλα του χιονιά” που κυκλοφόρησε το 1984 από τον Αντώνη Καλογιάννη σε στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα. Εγώ ήμουν πάντα του ξένου ρεπερτορίου, αφιέρωνα της γυναίκας μου το “Annie’s Song” του John Denver.

*Αφιερωμένο στην σύζυγο μου.

ioakeim-annaAlphagamma3AF0alpha_3860nunualpha172_zpsfc39fa21Alphagamma3AF0alpha_3860nunualpha169_zpsf596589f

Previous Post
Next Post

11 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: