Χωρίς αυτούς

Από τον καιρό που θυμάμαι δουλεύω. Σκληρά, πολύ σκληρά.

Δεν ήθελα να τους λείψει τίποτα. Απολύτως τίποτα.

Στερήθηκα πολλά γι’ αυτούς, αλλά χωρίς τους είμαι κενός.

Τι να την κάνεις την ζωή εάν τα σπλάχνα σου είναι δυστυχισμένα;

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: