Ο κόσμος να χαλάσει

  • Θα μ’ αγαπάς, ο κόσμος να χαλάσει;

  • Καρδιά μου, ο κόσμος χάλασε και εγώ σ’ αγαπώ ακόμα…

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: