Θυμάμαι

Συχνά πυκνά θυμάμαι την γειτόνισσα μου, την θεία μου την Τασία. Μου είχε πει μιαν τραουθκιά, όπως την ονόμαζε, που την είχε ακούσει από τον πατέρα της…

“Έχουν να πουν οι πρωτινοί

η υγεία εν τα πλούτη

Να ‘ σαι φτωχός τζ’ αμπάκκηρος

έννεν αρρώσκια τούτη;”

Φωτογραφία: Tom Gralish – 1986 Βραβείο Pulitzer

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: