Μεν μου κάμνεις τον καπάταη

Μεν μου κάμνεις τον καπάταη γιατί θα σου τες ανάψω…

(kabadayi – τούρκικη λέξη, ψευτοπαλλικαράς)

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: