Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Άδεια ιερόδουλης

Στην εικόνα απεικονίζεται μια άδεια ιερόδουλης. Αν και στην Κύπρο, τέτοιου είδους άδεια δεν υπάρχει, στην Ελλάδα ήταν κάτι το συνηθισμένο.

Δράττοντας της ευκαιρίας παραβάλλω ένα κείμενο της εφημερίδας “Σκριπ”, που δημοσιεύθηκε στις 9/6/1912, όπου και αναφέρει ένα περιστατικό για τις ιερόδουλες. Μέσω του κειμένου, μπορεί να δει κανείς τον τρόπο με το οποίο αντιμετωπίζονταν απ’ τον τύπο, αλλά και απ’ τους απλούς ανθρώπους, οι ιερόδουλες, την τότε εποχή.

“Και πάλιν χθες διά χιλιομυριοστήν φοράν ανεστατώθησαν οι οίκοι των εν Πειραιεί ιεροδούλων. Για τα μάτια ή τα φρύδια κάποιας κολασμένης συνεπλάκησαν αγρίως ναύται του πολεμικού μας ναυτικού μετά πολιτών. Η μάχη, διότι δεν ήτο συμπλοκή αυτή, διήρκεσεν επί μακρόν, εξήστραψαν μάχαιραι, περίστροφα και παντός είδου της εποχής όπλα.”

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.