Καθαρογλώσσαις παρά Κυπρίοις

Κατσικορώνα πλουμιστή
με το πουτζίν ‘ς το στόμαν της
γεμάτον κανναουροκολιαντρόσπορον.

Εστάθην η μάνα μου ‘ς τον παραστάτην
κή εστρογγυλοδράμισέ με κη εστρογγυλοδράμισά την.

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: