Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες

Όταν γεννιέσαι από γυναίκα
προσπαθείς να βγεις
Και στην υπόλοιπη ζωή σου
σε γυναίκα θες να μπεις

Ημισκούμπρια

Φωτογραφία: Από την γιορτή της γυναίκας στην Γαλλία το 1981

Χρόνια πολλά

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: