Πωλείται!

11892094_1617440061838803_827902484116017528_n.jpg

Εγώ ο υποφαινόμενος, ιδιοκτήτης του ΕΞΕΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕΒΡΟΛΕ υπ’ αριθμ. Λ 184, δηλώ κατηγορηματικώς, ότι το Αυτοκίνητο μου διανύει τακτικώς 82 ως 85 μίλια κατά τενεκέν, με 4 επιβάτας και αποσκευάς.

Δια πάντα αμφιβάλλοντα κρατώ το Αυτοκίνητόν μου εις την διάθεσίν του να το προβάρη και πεισθή, ότι τούτο διανύει 82 έως 85 μίλια κατά τενεκέ.

Διά τον μηχανισμόν, το τράβηγμα, την δύναμιν και τά άλλα προσόντα του εξακύλινδρου Σεβρολέ δεν έχω να προσθέσω τίποτε διότι ελέχθησαν ήδη πολλά περί τούτων.

Λάρναξ, 24 Απριλίου 1929

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΣΟΝ
Πρώην Σωφέρ του Αγγλικού Στρατού
Ιδιοκτήτης εξακύλινδρου Σεβρολέ Λ 184

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: