Πιτσίμιν

Είπα της γενέκας μου πως μουρμουρά πολλά τζαι ‘να την αλλάξω…

Τζαι τζείνη είπεν μου:
“Ούλλες το ίδιον πιτσίμιν είμαστε…!!!”

  • biçim – Τούρκικη λέξη που σημαίνει το κόψιμο του ράφτη, σχήμα, διαγωγή, χαρακτήρας,
Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: