Πρώτα ντυνούνταν

Πρώτα ντυνούνταν όμορφα
Τζαι πλούσιες τζαι δούλες
Τωρά ένα πράμα χώνουντο
Τζαι τζείνον όι ούλλες!

* Χρίστος Σκάρος

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: