Πολύ παλιά, πολύ μακριά

Να μιλάς γι’ αγάπη κι αδελφοσύνη

πολύ μπορεί να σου κοστίσει

ένας άντρας το έκανε πολύ παλιά

είχε βλέμμα φωτεινό, είχε μακριά μαλλιά

κι αυτοί το σταυρό του μαρτυρίου είχαν στήσει

πολύ μακριά, ναι, πολύ παλιά

τέττοια δεν συμβαίνουν πια.

Bob Dylan

“Long Ago, Far Away”

Μετάφραση στίχων: Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: