Κόλαση

Η κόλαση είναι αρχαία Ελληνική λέξη που προέρχεται από το ρήμα κολάζω, που είχε ως πρωταρχική σημασία το κλάδεμα (κλαδεύω). Το ρήμα κολάζω, προέρχεται με την σειρά του από την αρχαία Ελληνική λέξη κόλος, που χρησιμοποιούταν για τα ζώα, που είχαν κομμένα κέρατα ή ακρωτηριασμένο πόδι ή κομμένη ουρά.

Μετέπειτα, η σημασία της λέξης άλλαξε λιγάκι και σήμαινε συγκρατώ, περιορίζω αλλά και επιβάλω τιμωρία με σκοπό τον σωφρονισμό. Η σημερινή σημασία, ως μεταθανάτια τιμωρία, επήλθε με τον Χριστιανισμό “ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον”.

Σήμερα, η λέξη μπορεί να έχει και θετική σημασία, όπως για παράδειγμα “η τάδε είναι μια σκέτη κόλαση” εννοώντας πολύ όμορφη.

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: