Παναγία της Κανακαριάς

Η Παναγία της Κανακαριάς, βρίσκεται στην Λυθράγκωμη της Αμμοχώστου, στο δυτικό άκρο του χωριού. Είναι σπάνιο κτίσμα, του 6ου αιώνα μ.Χ και φημιζόταν για τα περίφημα ψηφιδωτά της.

Όσον αφορά την ονομασία της υπάρχουν 3 εκδοχές. Η μια εκδοχή είναι ότι κάποιος Σαρακινός βρήκε με βέλος την εικόνα της Παναγίας και αυτό γύρισε πίσω και τον τραυμάτισε. Αυτός γύριζε στο χωριό και φώναζε καν-καν δηλαδή αίματα, έτσι βγήκε το συγκεκριμένο όνομα της εκκλησίας. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι χτίστηκε από ένα κανακάρη δηλαδή μικρό παιδί. Η τρίτη και τελευταία εκδοχή, προέρχεται ψηφιδωτό της Παναγίας, η οποία «κανακεύει» τον Γιό της κρατώντας τον στα γόνατα της.

Δυστυχώς σήμερα τα ψηφιδωτά δεν διασώζονται αφού αρχαιοκάπηλος Αϊντίν Ντικμέν, το 1979, τα αποτοίχισε και τα πούλησε στην Γερμανία. Το μόνο που διασώζεται σήμερα είναι μία κακή τοιχογραφία της Παναγίας με τον Χριστό στην νότια είσοδο. Το 1980, το περιοδικό “Κύκλος” δημοσίευσε την πιο κάτω διαμαρτυρία σε χειρόγραφο, γραμμένη απ’ τον Θεοδόση Νικολάου (εικόνα).

“Και εις την Νήσον Κύπρον ήτον ποτέ Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου· έξω δε του ναού επάνωθεν της πόρτας ήτο μία εικών της αυτής Παναγίας και εκράτει τον Χριστόν ως βρέφος εις τα γόνατα της· δύο δε άγγελοι εστέκοντο από τα δύο μέρη της μετά φόβου πολλού. Μίαν γουν των ημερών επέρασεν απ’ εκεί Αράπης πηγαινάμενος εις το σπίτι του και ως είχεν τον Διάβολον μέσα του τού εφάνη καλόν και ετόξευσεν την Παναγίαν εις το δεξιόν γόνατον και παρευθύς ω του θαύματος! Δια να δείξη η Παναγία την ενέργειαν της εικόνος αίμα εχύθη περισσόν από την πληγήν και έσταξε εις την γην. Ο δε Αράπης ως είδε το θαύμα, τρέμοντας και φεύγοντας δια να υπάγει εις το σπίτι του εξεψύχησεν εις την στράταν: Μαρτυρία Δαμασκηνού, οσιοδιακόνου και στουδίτου, ιστ΄ αιώνος”.

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: