Διαφήμιση των Καπριολέ

ΚΑΠΡΙΟΛΕ
ΕΛΑΦΡΟΤΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΕΥΘΥΝΩΤΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΤΟΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: