Άγιος Γεώργιος Άρπερας

Το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Άρπερας βρίσκεται κοντά στο χωριό Τερσεφάνου, στην επαρχία Λάρνακας. Κτίστηκε το 1745 από τον Χριστοφάκη Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν δραγομάνος (αξίωμα επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας).

Το εξωκλήσι είχε χτισθεί σε τοποθεσία που ανήκε στον ίδιο και τοιχογραφήθηκε από τους ζωγράφους Φιλάρετο και Λαυρέντιο. Μάλιστα σε μια τοιχογραφία βρέθηκαν τα ονόματα των 25 παιδιών του. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι λείπει το όνομα της συζύγου της, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα της ανισότητα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας στις τότε εποχές.

Ο δραγομάνος πέθανε 5 χρόνια αργότερα, το 1750, από τους Οθωμανούς, με εντολή του Χατζη-Μπακκή. Όπως αναφέρει ο ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός “τον μακαρίτην Χριστοφάκην Δραγομάνον εσκότωσαν οι Οσμάνοι, την Αγίαν Κυριακήν παγαίνοντας εις την αγίαν εκκλησίαν δια να ακούση τον καλόν λόγον, μισοδρομίς του ακτύπησαν και επόθανεν”.

 

 

 

 

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: