Παναγιά η Μαχαιριώτισσα

Η συγκεκριμένη εικόνα, θεωρείται πολύ σπάνια, αφού είναι μια από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Εικάζεται ότι την αγιογράφησε τον καιρό που βρισκόταν στην Αγία Σορό, στον ναό της Παναγίας στις Βλαχέρνες. Την εικασία αυτή υποστηρίζει και η επιγραφή «Αγιοσορίτισσα», στο πάνω μέρος της εκκλησίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ασκητής έφερε την εικόνα στην Κύπρο, απ’ την Κωνσταντινούπολη, τον καιρό της εικονομαχίας. Μετά την κοίμηση του ασκητή, η εικόνα ξεχάστηκε σε μια σπηλιά, που με τα χρόνια καλύφθηκε από άγρια χόρτα. Τον 12ον αιώνα, η Παναγία, με θαυματουργικό τρόπο, θα δώσει μαχαίρι στους ασκητές Νεόφυτο και Ιγνάτιο, προκειμένου να κόψουν τα αγριόχορτα και να βρουν την εικόνα.

Μετέπειτα, όταν οι ασκητές αποφάσισαν να αναγείρουν μοναστήρι, αφού η αδελφότητα μεγάλωσε, η μονή ονομάστηκε ‘Μαχαιρά’ απ’ την εικόνα της Παναγιάς της Μαχαιριώτισσας. Η ιερά μονή ονομάζεται και βασιλική, γιατί κτίστηκε με βασιλική βοήθεια του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού αλλά και σταυροπηγιακή, γιατί κατέστη εκκλησιαστικά αυτοδιοίκητη, πράγμα το όποιο συμβολίζεται με την τοποθέτηση σταυρού στα θεμέλια της.

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: