Μαριονέττες

Οι μαριονέττες υπήρχαν απ’ την αρχαιότητα και ονομάζονταν νευρόσπαστα. Στον μεσαίωνα χρησιμοποιήθηκαν και σαν ιερές μορφές σε θρησκευτικές τελετές και σε μυστήρια.

Ιδιαίτερα σημαντικό γι’ αυτό το πανάρχαιο παιχνίδι είναι η ονομασία του. Η λέξη μαριονέττα προέρχεται από το όνομα Μάριον, υποκοριστικό του Μαρία και προσδιορίζει τα αγαλματίδια της Παναγίας, έτσι μέσω αυτού μάθαιναν στα παιδιά τον Χριστιανισμό.

Οι θρησκευτικοί πόλεμοι εξαφάνισαν τις μαριονέττες απ’ τους ιερούς χώρους έτσι πλέον χρησιμοποιούνται μόνο στο κουκλοθέατρο!

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: