Τάρτακας

Βιάζει σε ο τάρτακας και εν μπορείς να μείνης;

-Ίντα κάμνει ο γέρος;
-Κοντέβκει να ξεψυχήση, έπιασεν τον ο τάρτακας.

Η λέξη προέρχεται απ’ τον Τάρταρο που σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ήταν θεότητα του κάτω κόσμου. Το συναντούμε και ως μυθική τοποθεσία, τα Τάρταρα. Όσον αφορά τα παραδείγματα είναι παρμένα απο Κυπριακό βιβλίο του 1868.

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: